Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. (έσω οπισθόφυλλο)