Είστε εδώ

«Η ζωή του βιβλίου. Τάσου Παππά, Τραγούδια του Παθανάρες, εκδ. Μαυρίδη, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 141