Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Θέμη Πηλιορείτη, Ψηλαφώντας το σκοτάδι, Διηγήματα», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 141