Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Αντρέα Ζώντου, Πέντε διηγήματα, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 141