Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Μ. Τσιάκου, Πεταλίδες (Ποιήματα), Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 140