Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Λούλας Κοτσέτσου, Σκλάβοι, Αθήναι», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 139-140