Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Δόξα, Η Σονάτα των ήσκιων, Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 139