Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Αθ. Γ. Κυριαζή, Κοχύλια και πετράδια, εκδ. περιοδ. Μορφές, Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 138