Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Τάσου Αθανασιάδη, Οι Πανθέοι. Ζωή Χαρισάμενη, εκδ. Αετού, Αθήναι 1948», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 137-138