Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μιχ. Περάνθη, Ο κοσμοκαλόγερος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 137