Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Ο οικισμός των τυφλοποντικών», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 115-118