Είστε εδώ

Μάλλωσης Ηρακλής Θ., «Ρεμβασμός», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 118