Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Βιογραφία», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 114