Είστε εδώ

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Νύχτα αναμονής», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 107-109