Είστε εδώ

Άννινος Γεράσιμος, «Δίπτυχο», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 105-106