Είστε εδώ

Χρυσάκης Χρ., «Αθανασία», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 109