Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Τα κυπαρίσσια», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 104