Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Ο ποιητής», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 104