Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Αλήθεια», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 103