Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Περί τέρατος», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 99-103