Είστε εδώ

Σβορώνος Γιάννης, «Ελληνικό τοπίο», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 97