Είστε εδώ

«Ούζο Τυρνάβου», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. (εσώφυλλο)