Είστε εδώ

Ζαρούκας Κώστας, «Ίμεροι κι οραματισμοί», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 59