Είστε εδώ

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Νύχτα αναμονής», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 55-58