Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Το χωριό που έγινε πλοίο», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 60