Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Λαίδη Γκοντίβα», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 51-54