Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 50