Είστε εδώ

«[Η Αγία Αικατερίνη]», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 49