Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. (εσώφυλλο)