Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Οντολογία και υπαρξισμός. Αλήθεια και ιδέα», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 31-36