Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η έκθεση γαλλικής ζωγραφικής», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 37-38