Είστε εδώ

Μπουροδήμος Στάθης Λ., «Επιτύμβιο», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 30