Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «[Περί του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού]», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 29-30