Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πραγματογνωσία (Κείμενο σε συνέχεια)», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 17-28