Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Μακεδονική ραψωδία», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 7-16