Είστε εδώ

Μπαλή Τίλλα, «Σαπφώ», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 6