Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Απόστολου Σαχίνη, Η πεζογραφία της κατοχής, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 270-271