Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Γεράσιμου Σπαταλά, Διονυσίου Σολωμού ιταλικά ποιήματα. Μετάφραση, προλεγόμενα, κατάταξη και σχόλια, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 269-270