Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Γεράσιμου Σπαταλά Η τονική στιχουργία συνέχεια της προσωδιακής, Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 269