Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Αντρέα Μοθωνιού, Στίλβη, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 269