Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ζωγραφική. Δύο εκθέσεις. Πωλ Λοριόν-Γ. Παραλής», Μορφές, τχ. 28 (Ιανουάριος 1949), σ. 158