Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Φίλωνος Κτενίδου Ο Κλήδονας», Μορφές, τχ. 28 (Ιανουάριος 1949), σ. 157-158