Είστε εδώ

Λεβάντας Χρήστος, «Δυο μάτια πίσω πίσω απ' ένα τζάμι», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 56-59