Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Η δημιουργική πράξη», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 52-55