Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Μια επέτειος. 27 Νοέμβρη 1912 – Δρίσκος. Λ. Μαβίλης», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 59