Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 35-36