Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού του Ηλία Π. Κατσογιάννη, θίασος Σαντοριναίου-Ρούσου – Θέατρον Μακεδονικόν», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 33-35