Είστε εδώ

Μαρκίνας Κλαύδιος, «Μη τον λυπάσαι…», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 30