Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Απολύτρωση», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 28-30