Είστε εδώ

Ζώρας Λεωνίδας, «Μουσική δημιουργία και έμπνευση», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 24-27